Transelectrica
Home → Cariere

Toate Carierele

AnuntData anunt
Anunţ de recrutare extern şef tură Domnești - UTT Bucureşti  15.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Diriginte de şantier UMA-SI - UTT TM  15.10.2020  
Anunţ de recrutare extern ajutor şef tură Staţia Reşiţa - UTT Timişoara  15.10.2020  
Anunţ de recrutare Şef tură staţia Brazi Vest - UTT Bucureşti  15.10.2020  
Anunţ de recrutare externă Ajutor șef tură stații gr.1,2 - UTT Constanţa  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Referent de specialitate principal - UTT Constanţa  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern INGINER - UTT Constanţa  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Maistru principal - UTT Constanţa  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Expert (reţele electrice) - OMEPA  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Inginer Principal Specialist - OMEPA  14.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Manager DIGAR IT - DTIC (2)  07.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Inginer Principal Specialist UTT Cluj Napoca  07.10.2020  
Anunţ de recrutare extern Expert în informatică - DTIC   07.10.2020  
Anunț de recrutare Inginer principal PRAM/SCADA - Unitatea Teritorială de Transport Constanţa, Serviciul Sisteme de Control, Protecţii şi Automatizări   02.10.2020  
Anunț de recrutare Inginer principal PRAM/SCADA - Unitatea Teritorială de Transport Constanţa, Serviciul Sisteme de Control, Protecţii şi Automatizări, Biroul comandă – control SCADA   02.10.2020  
Anunț de recrutare TEHNICIAN PRINCIPAL, pe durată nedeterminată - Centrul de Exploatare Craiova - UTT Craiova  02.10.2020  
Anunț de recrutare Economist Principal Specialist - Direcția pentru Relația cu Autoritățile de Reglementare și ENTSO-E  02.10.2020  
Anunț de recrutare Specialist (îmbunătățire procese) - Direcția pentru Relația cu Autoritățile de Reglementare și ENTSO-E  02.10.2020  
Anunț de recrutare Specialist (îmbunătățire procese) - Direcția pentru Relația cu Autoritățile de Reglementare și ENTSO-E  02.10.2020  
Anunț de recrutare - Responsabil proiect - Serviciul mentenanță - UTT Constanța  25.09.2020  
Anunț de recrutare extern - Șef tură - UTT Sibiu  23.09.2020  
Anunţ extern - Referent de specialitate principal - UEFA  22.09.2020  
Anunţ de recrutare extern -Economist principal specialist - UEFA  22.09.2020  
Anunţ de recrutare extern Manager CISO - DTIC   22.09.2020  
Anunț de recrutare - AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 1,2, Stația Timișoara, UTT Timișoara  18.09.2020  
Anunț de recrutare - AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 1,2, Stația Reșița - UTT Timișoara  18.09.2020  
Anunț de recrutare - Inginer - Centrul de Exploatare Deva – Unitatea Teritorială de Transport Timişoara  18.09.2020  
Anunț de recrutare - Inginer principal - Centrul de Exploatare Deva – Unitatea Teritorială de Transport Timişoara  18.09.2020  
Anunt de recrutare conducator auto UTT Cluj  17.09.2020  
Anunț de recrutare şef tură staţie gr. 2- UTT Bacău  16.09.2020  
Anunț de recrutare - Șef serviciu non tehnic - UTT Craiova  16.09.2020  
Anunț de recrutare extern - Șef birou - DPE -SPA - Birou Cogenerar  15.09.2020  
Anunț de recrutare - Șef stație electrică - UTT București  15.09.2020  
Anunț de recrutare - Șef tura - UTT Bucuresti  15.09.2020  
Anunt de recrutare UTT CLUJ - Referent de specialitate  11.09.2020  
Anunt de Recrutare - Sef Tura Statii Gr.2 - Statia Targoviste  11.09.2020  
Anunt de recrutare - Expert informatica  10.09.2020  
Anunt de recrutare ELECTRICIAN ADMITERE - RECEPŢII PRINCIPAL - Centrul de Exploatare Sibiu - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu  08.09.2020  
Anunt de recrutare - Inginer DEN  07.09.2020  
Anunt de recrutare ELECTRICIAN ADMITERE - RECEPŢII PRINCIPAL - Centrul de Exploatare Sibiu - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu  04.09.2020  
Anunt de recrutare ŞEF STAŢIE ELECTRICĂ GR.1,2 - Centrul de Exploatare Sibiu - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu  04.09.2020  
Anunț de recrutare inginer principal specialist, Centrul de Exploatare Tulcea, Unitatea Teritorială de Transport Constanţa  04.09.2020  
Anunţ recrutare şef tură staţii Gr.2  03.09.2020  
Anunţ recrutare ajutor şef tură staţii gr.1, 2, UTT Constanţa  03.09.2020  
Anunţ recrutare şef tură staţii gr.3, 4, UTT Constanţa  03.09.2020  
Anunt recrutare consilier juridic stagiar UTT Craiova  02.09.2020  
Anunt Recrutare UTT Bacau  31.08.2020  
Anunț de recrutare Sef birou non-tehnic - Direcția Piețe de Energie  31.08.2020  
Anunț recrutare consilier juridic  21.08.2020  
Anunț recrutare șef tură gr. 1,2  18.08.2020  
Anunț recrutare inginer principal specialist  17.08.2020  
Anunț de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (HR)   13.08.2020  
Anunt de recrutare referent de specialitate principal  10.08.2020  
Anunț de recrutare MEDIC (PRIMAR MEDICINA MUNCII) - Direcția management integrat, protocol și coordonare evenimente interne și externe (DMIPCEIE) – Departamentul management integrat (DMI) – Serviciul sănătate și securitate în muncă, analiză SMI  29.05.2020  
Anunț de recrutare Manager CISO - în cadrul Direcției Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (DTIC) – Departamentul Securitate Cibernetică (DSC)  29.05.2020  
Anunt de recrutare - Expert in informatica  27.05.2020  
Anunt de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL - DSCRNF  21.05.2020  
Anunt de recrutare REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL - SRCPI  21.05.2020  
Anunt de recrutare - Sef tura statii gr. 1, 2  20.05.2020  
Anunt de recrutare - ȘEF BIROU NON TEHNIC   19.05.2020  
Anunt de recrutare - SPECIALIST ÎN PROCEDURI ȘI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE  19.05.2020  
Anunt de recrutare - INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ - PRINCIPAL SPECIALIST  19.05.2020  
Anunţ de recrutare - Expert în informatică   18.05.2020  
Anunt de recrutare - Şef tură staţii gr. 3, 4   15.05.2020  
Anunt de recrutare - Ajutor şef tură staţii gr.1, 2  15.05.2020  
Anunt de recrutare Referent de specialitate principal  14.05.2020  
Anunt de recrutare SEF TURA STATII Gr.3”  14.05.2020  
Anunt de recrutare SEF TURA STATII Gr.2  14.05.2020  
Anunt de recrutare - AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 3  14.05.2020  
Anunt de recrutare ELECTRICIAN ADMITERI - RECEPTII PRINCIPAL SPECIALIST  13.05.2020  
Anunt de recrutare MEDIC (PRIMAR MEDICINA MUNCII)  12.05.2020  
Anunt de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE – CONTRACTE INVESTIȚII) - SAI  12.05.2020  
Anunt de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE) - SAPMMSP  12.05.2020  
Anunt de recrutare INGINER DEN - OPE  12.05.2020  
Anunt de recrutare INGINER ST Sibiu – Centrul de Exploatare Sibiu  12.05.2020  
Anunt de recrutare AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4 - Centrul de Exploatare Brasov, Statia 400/110 kV Darste - ST SIBIU   29.04.2020  
Anunt de recrutare ELECTRICIAN ADMITERE- RECEPTII LUCRARI – PRINCIPAL - ST Sibiu  28.04.2020  
Anunț de recrutarea MANAGER DIGAR IT  28.04.2020  
Anunț de recrutare Inginer de sistem în informatică principal specialist  28.04.2020  
Anunț de recrutare EXPERT (financiar)  28.04.2020  
Anunț de recrutare Manager - Departamentul Management Proiecte Mentenanță și Diagnoză RET  24.04.2020  
Anunț de recrutare - Inginer principal - FARL CE Mureș (ST Sibiu)  22.04.2020  
Anunț de recrutare - Inginer proiectant energetician  16.04.2020  
Anunț de recrutare - Inginer principal specialist  16.04.2020  
Anunt de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ) (02.04.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE) - SAPMMSP (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE – CONTRACTE INVESTIȚII) - SAI (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare DISPECER ȘEF TURĂ DET (în pregătire) – DET București (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER PRINCIPAL SPECIALIST (CONSTRUCȚII CU AUTORIZARE DIRIGINTE DE ȘANTIER) - DI (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER DEN – DET București (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER DEN - BPAF (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE) - SAMSCSUA (26.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare “AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4 ” ST Sibiu (19.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare Șef tură stații gr.1,2 ST Constanta (19.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare “AJUTOR SEF TURA STATII GR.1,2 ” ST Sibiu (13.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare ȘEF BIROU NON TEHNIC (11.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare MANAGER în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) (11.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER DEN (11.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER DEN – locul de muncă Cluj - Napoca (11.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (JURIDIC) (11.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare ,,AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 4” - ST București (10.03.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ – PRINCIPAL SPECIALIST (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare EXPERT ÎN INFORMATICĂ în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare ”MEDIC SPECIALIST / PRIMAR MEDICINA MUNCII“ pe durată nedeterminată ST Craiova (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare ”ELECTRICIAN PRINCIPAL“ pe durată nedeterminată ST Craiova (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunt de recrutare ”INSPECTOR DE SPECIALITATE (activități investiționale)“ pe durată nedeterminată (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare INGINER PRINCIPAL DEN – locul de muncă Timișoara (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (PROCESE MANAGERIALE) (28.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare MEDIC (PRIMAR MEDICINA MUNCII) (28.02.2020)   13.04.2020  
Anunț de recrutare “INSPECTOR SECURITATEA MUNCII” ST Sibiu (26.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (INVESTIȚII ȘI ACCESARE FONDURI EUROPENE) (21.02.2020)   13.04.2020  
Anunț de recrutare “SEF TURA STATII GR.1,2 ” ST Sibiu (19.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “INGINER PRINCIPAL” ST SIBIU (19.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “INGINER” ST SIBIU (19.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4 ” ST Sibiu (19.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 1,2” ST Timișoara (17.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE) (07.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare Inginer DEN (07.02.2020)   13.04.2020  
Anunț de recrutare ”RESPONSABIL DE PROIECT’’ ST Constanta (04.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare ”INGINER PRINCIPAL’’ ST Constanța (04.02.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “Inginer principal PRAM/SCADA” ST Constanta (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare INGINER în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția exploatare, mentenanță și dezvoltare RET (DEMD RET) (30.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare Inginer DEN (30.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL – PROBLEME SECRETARIAT (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare Medic Medicina Muncii (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare MANAGER în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de proces (DIP) (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare MANAGER în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de gestiune și administrare resurse IT (DIGAR IT) (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare ADMINISTRATOR BAZE DATE PRINCIPAL SPECIALIST (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare EXPERT ÎN INFORMATICĂ (28.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare INGINER DEN (24.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 1,2” ST TIMIȘOARA (23.01.2020.)  13.04.2020  
Anunț de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ) (17.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare “REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL” ST BUCUREȘTI (17.01.2020)  13.04.2020  
Anunț de recrutare ”Responsabil de proiect’’ - ST CONSTANȚA (17.01.2020)  13.04.2020