Transelectrica
Home → Cariere

Toate Carierele

AnuntData anunt
Anunt de recrutare - Inginer principal in cadrul UMA - DI - Serviciul investitii cu punct de lucru la UTT Pitesti  21.09.2021  
Anunt de recrutare - Referent de specialitate la Compartiment Securitate și Management Situații de Urgență - UTT Cluj  21.09.2021  
Anunt de recrutare - AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR.1,2 în Staţia 220/110/20 kV Alba Iulia din cadrul Centrului de Exploatare Sibiu  21.09.2021  
Anunț de recrutare - Şef tură staţii gr.1,2 în staţia 400/110 kV Braşov din cadrul Centrului de Exploatare Braşov  21.09.2021  
Anunț de recrutare - Șef tură stații gr. 1, 2 în cadrul UTT Craiova - CE Craiova - St. 400 kV Țînțăreni  20.09.2021  
Anunt de recrutare - Responsabil de proiect pentru Direcția Exploatare, Mentenanță și Dezvoltare RET - Departamentul Mentenanță RET - Serviciul Mentenanţă - cu punct de lucru la U.T.T. București   07.09.2021  
26.08.2021 Anunț de recrutare extern expert retele electrice - DM OMEPA -UTT Cluj  03.09.2021  
19.08.2021 Anunț de recrutare extern UJCRU - DRU - DCMAP - Referent de specialitate   03.09.2021  
19.08.2021 Anunt de recrutare - Responsabil de proiect în cadrul UMA (2 posturi)- Direcţia Exploatare, Mentenanţă și Dezvoltare RET (DEMD RET)   03.09.2021  
19.08.2021 Anunt de recrutare - Responsabil de proiect în cadrul UMA (2 posturi)  03.09.2021  
18.08.2021 Anunț de recrutare - Inginer proiectant energetician (staţii electrice – circuite secundare – SCPA), (UMA)   03.09.2021  
18.08.2021 Anunț de recrutare - Inginer proiectant construcții (fundaţii stâlpi LEA şi suport aparataj staţii)  03.09.2021