Transelectrica
Home → Norme Tehnice Interne

Toate NTI-urile

Norme Tehnice Interne
00. Lista NTI in vigoare
001. NTI-TEL-R-001-2007 Regulament de mentenanta preventiva la instalatiile si echipamentele din RET
002. NTI-TEL-R-002-2007-02 Incercarile si masuratorile la echipamentele electrice din cadrul RET
003. NTI-TEL-E-001-2007-03 Specificatie tehnica pentru AT 400-400-80 MVA 400-232-20 kV, cu reglaj inclus
004. NTI-TEL-E-002-2007-03 Specificatie tehnica pentru transformator 250-250-80 MVA, 400-121-20 kV, cu reglaj inclus
005. NTI-TEL-E-003-2007-03 Specificatie tehnica pentru AT 200-200-60 MVA, 231-121-20 kV, cu reglaj inclus
007. NTI-TEL-E-005-2007-01 Specificatie tehnica pentru celula mobila
010. NTI-TEL-S-001-2008-01 Conditii tehnice privind alegerea si montarea instalatiilor de legare la pamant din cupru
011. NTI-TEL-E-008-2016-01 Specificatie tehnica intreruptoare de 123 - 420 kV
015. NTI-TEL-R-003-2008-03 Documentaţie operativă utilizată în exploatarea instalaţiilor
016. NTI-TEL-E-012-2008 Specificatie tehnica transformatoare de curent
017. NTI-TEL-E-016-2016-01 Specificatie tehnica separatoare 123 - 420 kV
018. NTI-TEL-E-020-2008 Specificatie tehnica descarcatoare cu oxizi metalici
028. NTI-TEL-E-024-2008-00 Specificatie tehnica pentru uleiuri pentru transformatoare de putere
029. NTI-TEL-S-002-2008-01 Specificatie tehnica paratrasnete - 750, 400, 200, 110 kV
030. NTI-TEL-E-025-2009 Specificatie tehnica transformatoare tensiune tip capacitiv
034. NTI-TEL-E-029-2009-02 Specificatie tehnica pentru celulele de 7,2 kV
035. NTI-TEL-E-030-2009-02 Specificatie tehnica pentru celulele de 12 kV
036. NTI-TEL-E-031-2009-02 Specificatie tehnica pentru celulele de 24 kV
037. NTI-TEL-E-032-2009-01 Specificatie tehnica pentru izolatoare compozite si lanturile de izolatoare de 110-400 kV
038. NTI-TEL-E-033-2009-02 Specificatie tehnica pentru izolatoare capat tija si lanturi de izolatoare de 110-400 kV
039. NTI-TEL-E-034-2009 Specificatie tehnica pentru transformatoare de masura combinate de 110 kV
040. NTI-TEL-E-035-2009-01 Specificatie tehnica pentru bare colectoare
041. NTI-TEL-M-006-2020-00 Dulapuri contorizare si monitorizare calitate energie electrica
042
043
044. NTI-TEL-S-003-2009-01 Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea SCPA pentru nivelul 400-220-110 kV
045. NTI-TEL-E-039-2009-02 Specificatie tehnica pentru achizitie transformatoare de 10-16-25 si 40 MVA
046. NTI-TEL-E-040-2009-02 Norma tehnica interna pentru transformatoare de servicii interne 250-1600 kVA
048. NTI-TEL-S-004-2017-00 Specificatii SCPA pentru celule mobile 400-220-110 kV
050. NTI-TEL-S-006-2009-01 Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea SCPA pentru nivelul mt
051. NTI-TEL-S-007-2009-00 Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea SCPA pentru trafo, autotrafo, bobine
052. NTI-TEL-S-008-2009-00 Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea protectie diferentiala de bare
053. NTI-TEL-S-009-2010-01 Detalii si specificatii de echipamente pentru SCP la nivel de statie retehnologizata
054. NTI-TEL-S-010-2010-01 Condiţii tehnice pentru componente LEA şi Staţii care să permită LST
055. NTI-TEL-S-011-2010-01 Detalii si specificatii de echipamente pentru dulapuri de servicii proprii
056. NTI-TEL-S-012-2010-01 Cerinte de realizare a dulapurilor de servicii proprii de distributie secundara
057. NTI-TEL-S-013-2010-00 Cerinte pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice
058. NTI-TEL-S-014-2010-00 Cerinte pentru teleprotectii
059. NTI-TEL-S-015-2010-00 Cerinte de realizare a containerelor destinate amplasarii dulapurilor SCPA
060. NTI-TEL-DT-001-2010-02 Tema de proiectare cadru pentru extindere statie 110kV existenta
061. NTI-TEL-DT-002-2010-04 Tema proiectare cadru racordare la RET statie noua 400(220)-110 kV
062. NTI-TEL-DT-003-2010-02 Tema proiectare cadru extindere statie existenta (220)400 kV
063. NTI-TEL-DT-004-2010-02 Temă de proiectare cadru pentru lucrări de mentenanţă majoră la LEA 110-750kV
065.NTI-TEL-E-042-2011 Echipamente capsulate in anvelopa metalica cu SF6_110 kV
066.NTI-TEL-E-043-2011 Echipamente capsulate in anvelopa metalica cu SF6_220 kV
067.NTI-TEL-E-044-2011 Echipamente capsulate in anvelopa metalica cu SF6_400 kV
069. NTI-TEL-R-004-2011-00 Executarea lucrarilor sub tensiune in instalatiile CNTEE Transelectrica SA
070. NTI-TEL-E-045-2011-01 Specificatie tehnica pentru cabluri de inalta tensiune
071. NTI-TEL-E-046-2017-01 Specif. tehnica de achizitie pt sistem de monitorizare trafo si bobine compensare
072. NTI-TEL-S-016-2012-00 Continut teste FAT, SAT, PIF aferente SCPA
073. NTI-TEL-E-047-2012-01 Specificatie tehnica pentru grup electrogen
074. NTI-TEL-S-017-2013-00 Continutul program. probe si actionari prin telecomanda a echipam din st el noi si retehn
075. NTI-TEL-E-049-2013-02 Specificatie tehnica achiz. bobina de compensare 100 MVAr , 123 kV
076. NTI-TEL-E-048-2013-02 Specificatie tehnica achizit bobina compensare 400 kV
077. NTI-TEL-E-050-2013-01 Specificatie baterii de acumulatoare serv de cc
078. NTI-TEL-DT-006-2014-03 TP cadru_retehnologizare_statie_400-220-110-20(10)(6) kV
079. NTI-TEL-E-051-2014-01 Specificaţie tehnică achiziţie pentru echipament tratare a neutrului reţelelor de medie tensiune
080. NTI-TEL-E-052-2014-00 Redresoare trifazate
081. NTI-TEL-S-018-2014-00 Realizare dulapuri şi cofrete circuite secundare
082. NTI-TEL-E-053-2015-01 Specificatie de achizitie transformator 10 MVA 110-20 kV
083. NTI-TEL-S-019-2015-00 Terminologia utilizata pentru sintaxa semnalelor SCADA din statie
084. NTI-TEL-DT-007-2015-01 Specificatie tehnica subsistem monitorizare LEA
085. NTI-TEL-E-054-2015-01 Posturi transformare servicii interne
086. NTI-TEL-S-020-2015-00 Conţinutul ecranelor SCADA utilizate în staţiile electrice
087. NTI-TEL-DT-008 -2015-00 Tema proiectare cadru LEA
088. NTI-TEL-E-058-2016-01 Specificatie pt balizele aeronautice de zi LEA 110, 220, 400 kV
089. NTI-TEL-E-056-2016-01 Specificatii tehnice pentru accesorile lanturilor de izolatoare ale LEA 110 -400 kV
090. NTI-TEL-E-057-2016-01 Specificatii tehnice pentru amortizoarele de vibratii montate pe conductoarele LEA 110 -400 kV
100. NTI-TEL-E-059-2016-01 Specificatii tehnice pentruclemele de sustinere ale conductoarele LEA 110 -400 kV
101. NTI-TEL-E-060-2016-01 Specificatii tehnice pentru clemele destinate tractiunii, innadiriii si repararii conductoarelor
102. NTI-TEL-E-061-2016-01 Specificatii tehnice pentru distantierele montate pe conductoarele fasciculare ale LEA 110 -400
103. NTI-TEL-E-062-2016-01 Specificatii tehnice pentru spirele preformate elicoidal tip armour utilizate la conductoarele LE
104. NTI-TEL-E-055-2015-01 Specificatie Monitorizare GIS
105. NTI-TEL-E-063-2016-00 Monitorizare echipamente cu izolatie aer
106. NTI-TEL-M-004-2016-00 Specificatie tehnica pentru contorul de energie electrica de balanta
107. NTI-TEL-M-003-2016-01 Specificatie tehnica contor energie electrica de decontare
108. NTI-TEL-DT-010-2018-00-Speficatie tehnica subsistem monitorizare LEC
109. NTI-TEL-M-005-2018-00-Specificatie tehnica analizor calitate a energiei electrice
110. NTI-TEL-R-005-2017-00 - Regulament exploatare tehnica a echipam. electr.ditributie primara
111. Fisa Tehnica Instalatie de Prevenire a Exploziei Cuvei si Incendiului (IPEI)
112. NTI-TEL-DT-011-2019-00 Specificatie tehnica de achizitie subsistem monitorizare SI
113. Ghid sisteme masurare si monitorizare calitate energie electrica
114. NTI-TEL-R-006-2019-02 Instructiune specifica pt evidenta si analiza evenimentelor accidentale