Transelectrica
Home → Harta capacitati de racordare disponibile


Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E
Zona F Zona G Zona H Zona I Zona J
Capacitate transfrontaliera totala
Zona A
CR ATR Studii Cereri TOTAL

NOTE
privind interpretarea informațiilor prezentate grafic

1. Capacitatea de racordare pentru fiecare zonă de rețea se actualizează semestrial;
2. Situația proiectelor de centrale electrice în diverse stadii: care au contract de racordare (CR), Aviz Tehnic de Racordare (ATR), studiu de soluție avizat/în curs de avizare sau cerere de racordare cu documentație completă se actualizează lunar;
3. Doar cererile de racordare la RET cu documentație completă au fost considerate, cele de racordare la RED nefiind cunoscute de CNTEE Transelectrica SA
4. Factori care pot influența valorile capacităților de racordare:
 > Puterea consumată în zonă analizată (creșterea consumului într-o zonă conduce la creșterea capacității de racordare pentru noi unități de producție);
 > Locul de racordare pentru noile centralele electrice (concentrarea într-o anumită parte dintr-o zonă de rețea a cererilor de racordare poate conduce la limitarea posibilităților de racordare în zona respectivă);
 > Evoluția puterii instalate în centrale noi dintr-o zonă poate avea influență asupra capacității de racordare dintr-o altă zonă alăturată;
 > Modul de evoluție a puterii instalate în centralele din țările vecine influențează capacitatea de racordare în zonele A, D, F, E;
 > Dezvoltarea rețelei electrice de transport (realizarea de noi legături de evacuare dintr-o zonă, reconductorarea sau trecerea la tensiunea de 400 kV a unor instalații care în prezent funcționează la tensiunea de 220 kV conduc la creșterea capacității de racordare).
5. Valorile capacităților de racordare prezentate nu se referă doar la RET. Acestea includ atât puterea generată de unitățile de producție care se pot racorda la RET, cât și excedentul zonelor RED 110 kV provenit din diferența dintre puterea generată și consumul din rețeaua de distribuție.
6. Studiul pentru determinarea capacității de racordare s-a realizat luând în considerare:
 > RET fără considerarea întăririlor de rețea prevăzute în Planul de dezvoltare;
 > Centralele electrice puse în funcțiune. Nu au fost luate în considerare centralele electrice care au contract de racordare (CR), Aviz Tehnic de Tacordare (ATR) sau studii de soluție avizate (având în vedere incertitudinea în realizarea proiectelor);
 > Posibilități de racordare repartizate relativ uniform în funcție de capacitatea rețelei electrice și de nivelul de tensiune, pe toate sub-zonele de rețea din fiecare zonă analizată.
7. Capacitatea de racordare pentru perspectivă (perioada 2023-2030) pentru fiecare zonă a fost estimată pornind de la capacitatea calculată pentru prezent (2021) la care s-a adăugat o creștere de capacitate datorată proiectelor din Planul de Dezvoltare a RET aprobat. Creșterile de capacitate pentru zone au fost extrase din diferite studii disponibile la momentul actual. După realizarea studiilor de dezvoltare a RET pentru noul Plan de Dezvoltare, aceste valori se vor actualiza.
8. S-au luat în considerare următoarele proiecte din Planul de Dezvoltare a RET aprobat pentru perioada 2020-2029:
 > LEA 400kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu cu termen de PIF în anul 2023 și cu impact asupra capacității zonei A
 > LEA 400kV Smârdan-Gutinaș cu termen de PIF în anul 2024 și cu impact asupra capacității zonei A
 > reconductorare LEA 220kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele cu termen de PIF în anul 2024 și cu impact asupra capacității zonelor A și J
 > LEA 400kV Porți de Fier-Reșița cu termen de PIF în anul 2025 și cu impact asupra capacității zonei E
 > trecerea la 400kV a axului 220kV Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu cu termen de PIF în anul 2025 și cu impact asupra capacității zonelor A și C
 > LEA 400kV Medgidia Sud-Constanța Nord cu termen de PIF în anul 2026 și cu impact asupra capacității zonei A
 > Trecerea la 400kV a axului 220kV Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad cu termen de PIF în anul 2027 și cu impact asupra capacității zonei E
 > al doilea circuit LEA 400kV Tulcea-Isaccea cu termen de PIF în anul 2029 și cu impact asupra capacității zonei A
 > reconductorarea LEA 220kV Urechești - Târgu Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare – Hașdat cu termen de PIF în anul 2030 și cu impact asupra capacității zonei D